Fondi

bianco lucido

6,5x13,2

GTD101L

perla lucido

6,5x13,2

GTD102L

cenere lucido

6,5x13,2

GTD103L

antracite lucido

6,5x13,2

GTD108L

greige lucido

6,5x13,2

GTD104L

tortora lucido

6,5x13,2

GTD105L

acquamarina lucido

6,5x13,2

GTD106L

carta da zucchero lucido

6,5x13,2

GTD107L

porpora lucido

6,5x13,2

GTD109L

motivi2 bianco lucido

6,5x13,2

GTD114L

motivi2 perla lucido

6,5x13,2

GTD115L

motivi2 cenere lucido

6,5x13,2

GTD116L

motivi2 antracite lucido

6,5x13,2

GTD117L

motivi1 bianco lucido

6,5x13,2

GTD111L

motivi1 greige lucido

6,5x13,2

GTD112L

motivi1 tortora lucido

6,5x13,2

GTD113L

motivi3 bianco lucido

6,5x13,2

GTD118L

motivi3 acquamarina lucido

6,5x13,2

GTD119L

motivi3 carta da zucchero lucido

6,5x13,2

GTD120L

motivi3 porpora lucido

6,5x13,2

GTD121L


Pezzi speciali

Bullnose lineare

bianco lucido
greige lucido
antracite lucido
perla lucido
cenere lucido
tortora lucido
acquamarina lucido
carta da zucchero lucido
porpora lucido

GVS505L
GVS507L
GVS508L
GTD513L
GTD514L
GTD515L
GTD516L
GTD517L
GTD518L

6,5x26,6cm

2.5"x10.5"

Bullnose angolo

bianco lucido
greige lucido
antracite lucido
perla lucido
cenere lucido
tortora lucido
acquamarina lucido
carta da zucchero lucido
porpora lucido

GVS513L
GVS515L
GVS516L
GTD519L
GTD520L
GTD521L
GTD522L
GTD523L
GTD524L

6,5x6,5cm

2.5"x2.5"

V-Cap

bianco lucido
greige lucido
antracite lucido
perla lucido
cenere lucido
tortora lucido
acquamarina lucido
carta da zucchero lucido
porpora lucido

GVS517L
GVS519L
GVS520L
GTD525L
GTD526L
GTD527L
GTD528L
GTD529L
GTD530L

6x26,6cm

2.4"x10.5"

V-Cap angolo

bianco lucido
greige lucido
antracite lucido
perla lucido
cenere lucido
tortora lucido
acquamarina lucido
carta da zucchero lucido
porpora lucido

GVS521L
GVS523L
GVS524L
GTD531L
GTD532L
GTD533L
GTD534L
GTD535L
GTD536L

6cm (h)

2.4" (h)

Alzata

bianco lucido
greige lucido
antracite lucido

GVS525L
GVS527L
GVS528L

15x26,6cm

6"x10.5"

Alzata angolo

bianco lucido
greige lucido
antracite lucido

GVS529L
GVS531L
GVS532L

15cm (h)

6" (h)

Jolly

bianco lucido
greige lucido
antracite lucido
perla lucido
cenere lucido
tortora lucido
acquamarina lucido
carta da zucchero lucido
porpora lucido

GVS533L
GVS535L
GVS536L
GTD501L
GTD502L
GTD503L
GTD504L
GTD505L
GTD506L

1,2x26,6cm

0.5"x10.5"

Jolly angolo

bianco lucido
greige lucido
antracite lucido
perla lucido
cenere lucido
tortora lucido
acquamarina lucido
carta da zucchero lucido
porpora lucido

GVS537L
GVS539L
GVS540L
GTD507L
GTD508L
GTD509L
GTD510L
GTD511L
GTD512L

1,2cm (h)

0.5" (h)